Square root
VBT
Calculator
magnet

Huyền H

12 tháng 10 2020 14:11

câu hỏi

1 cái máy bay trong 5 giờ đi được 782 km hỏi mỗi giờ đi được bao nhiêu km


10

3


Phạm V

13 tháng 10 2020 14:36

một giờ đi được 156km

Nguyễn T

14 tháng 10 2020 02:07

156 và 2/5 km

Nguyễn T

15 tháng 10 2020 06:07

156km

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

23603+17804=.....................

14

Lihat jawaban (2)