Square root
VBT
Calculator
magnet

Tri N

03 tháng 11 2021 09:27

câu hỏi

1 đọc bài "vịnh hạ long" ( tiếng việt 5 trang 70-71) làm các việt sau a) xác định phần mở bài thân bài kết bài b) xác định của thân bài . Nêu nội dung miêu tả của mỗi đoạn: các đoạn |nội dung miêu tả của mỗi đọa .................. |.................................................. .................. |.................................................. .................. |.................................................. c/Những câu văn in đậm trong bài có vai trò gì trong mỗi đoạn và trong cả bài? ............................................................. .................................................................. .....................................................................


11

1


Minh C

04 tháng 11 2021 13:10

trời bạn học nhanh vậy

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ngày khai trường tháng 9 năm 1945 có gì đặc biệt so sánh với ngày khai trường trước đó ?

4

Lihat jawaban (1)