Square root
VBT
Calculator
magnet

Trinh L

05 tháng 12 2019 12:46

câu hỏi

1 bóng đèn ghi(220v-60w) a) tính R đèn b) mắc bóng đèn trên vào U=100V.Rính côg suất tiêu thụ và nhận xét về độ ság của bóg đèn khi đó c) Mắc bóg đèn trên vào mạg điệb 220V.mỗi ngày bóg đèn sử dụg 7h .Tính tiền điện pahi trả cho việc sử dụg đèn trog 30ngay .Biết 1Kwh giá 200đ


0

1


Ginji G

10 tháng 12 2019 12:24

a.-R=806.67 b.P=12.39.+ sáng íu c.Tiền trả là = 2520₫

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giúp vs

2

Được xác nhận