Square root
VBT
Calculator
magnet

Lực N

27 tháng 1 2022 11:12

câu hỏi

1+9+8=? Đố mẹo, ngày 2 tháng 2 mik sẽ ra kết quả nha


29

4


24 T

29 tháng 1 2022 13:20

._.???

Lực N

30 tháng 1 2022 01:31

???????

24 T

06 tháng 2 2022 08:06

18

Lực N

10 tháng 2 2022 04:03

Sai roiif

Lực N

10 tháng 2 2022 04:05

1 là one 9 là nine 8 là eight lấy tất cả chữ đầu ghép lại là one vậy 1+9+8=1 :))))

24 T

10 tháng 2 2022 09:31

ok bạn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho tam giác ABC vuông tại A, vẽ đường cao AH, chứng minh a) góc B= góc CAH b) góc C = góc BAH

1

Lihat jawaban (1)