Square root
VBT
Calculator
magnet

Khôi K

14 tháng 10 2020 05:40

câu hỏi

1️⃣9️⃣8️⃣7️⃣trừ🔟🔟cộng9️⃣9️⃣9️⃣9️⃣bằng ?


10

3


T. Thương

19 tháng 10 2020 06:58

Bạn không được dấu thì có thể ghi chữ ra, còn như hình trên thì mình không biết phép tính gì cả nên ko giúp đc bạn rồi

Khôi K

01 tháng 12 2020 13:12

Ko sao

Jolteon J

29 tháng 12 2020 13:01

= 10976

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một ngày thu có 800 ngìn đồng ;huyền đang có 9 ngàn đồng .Hỏi thu cần tích bao nhiêu ngày để bằng số tiền huyền đang có bây giờ???????????

9

Lihat jawaban (2)