Square root
VBT
Calculator
magnet

Bùi D

05 tháng 1 2020 05:30

câu hỏi

1×5-3×23+10×2+1=


0

2


Tinh N

05 tháng 1 2020 11:44

113

Phạm M

06 tháng 1 2020 11:02

1×5=5-3=2×23=46+10=56×2=112+1=113 =113

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

bốn phép tính với các số tự nhiên hình học bài vừa câu 1 và 2 làm sao vậy mọi người chỉ mk đi😭😭😭😭😭😭

0

Lihat jawaban (1)