Square root
VBT
Calculator
magnet

Trịnh V

19 tháng 1 2021 13:15

câu hỏi

1=5 2=8 ... 5=?


12

1


Nguyễn T

20 tháng 1 2021 13:53

5=1

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Ai cần thắc mắc gì cứ hỏi mình nh é🥰

22

Lihat jawaban (5)