Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn Q

23 tháng 1 2020 14:07

câu hỏi

1+5+2*3+90:10*25+78+9+1-65+5-7+22-8*77*9*3:2-78+78+45-3*76:4*56*0=?.gợi ý nhìn phép tính cuối cùng.


1

1


Trần L

25 tháng 1 2020 14:30

bằng 0

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

nezuko ơi

5

Lihat jawaban (1)