Square root
VBT
Calculator
magnet

Băng N

27 tháng 10 2022 14:40

câu hỏi

1/3× √64 –√4/5+1^2012


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 14:47

Được xác nhận

<p>Xin chào em Băng N</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9, bài ôn tập</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>1/3× √64 –√(4/5)+1^2012</p><p>=1/3.8–√(4/5)+1</p><p>=8/3–√(4/5)+1</p><p>=11/3–√(4/5)</p><p>=11/3–(2√5)/5</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Băng N

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9, bài ôn tập

Câu trả lời chi tiết như sau:

1/3× √64 –√(4/5)+1^2012

=1/3.8–√(4/5)+1

=8/3–√(4/5)+1

=11/3–√(4/5)

=11/3–(2√5)/5

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính hợp lý: 1) 4.24⋅5^(2)−(3^(3)⋅18+3^(3)⋅12)

1

Được xác nhận