Square root
VBT
Calculator
magnet

Lại T

07 tháng 2 2020 04:49

câu hỏi

1,3,6,10,15,.... Tìm chữ số thứ 108 của dãy số trên


0

1


Mèo Y

07 tháng 2 2020 07:17

1 = 1 3 = 1 + 2 6 = 1 + 2 + 3 10 = 1 + 2 + 3 + 4 15 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 => A = 1 + 2 + 3 + ... + 107 + 108 = ( 108 + 1 ) ÷ 2 × 108 = 109 × 54 = 5886 Vậy số thứ 108 của dãy số trên là 5886

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trong các số sau đây số nào là số nguyên tố số nào là hợp số : 1;2;3;4;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30

9

Lihat jawaban (2)