Square root
VBT
Calculator
magnet

Doanh M

09 tháng 10 2020 14:53

câu hỏi

1+2=?


16

6


Doanh M

09 tháng 10 2020 14:53

3

Quyên K

15 tháng 10 2020 04:44

3

Huyền T

24 tháng 10 2020 09:46

3

Lê H

25 tháng 10 2020 01:22

3

Hà Đ

28 tháng 6 2021 09:53

ngu vậy mà không biết

Võ H

18 tháng 7 2021 06:04

3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho đường tròn ( O; R ), đường kính AB. Điểm H thuộc đoạn OA. Kẻ dây CD vuông góc với AB tại H.Vẽ đường trong ( O1) đường kính AH và đường tròn ( O2) đường kính BH. Nối AC cắt đường tròn (O1) tại M, nối BC cắt đường tròn (O2) tại N. Đường thẳng MN cắt đường tròn (O,R) tại E và F. 1. CMR: CMHN là hình chữ nhật 2. Cho AH =4cm, HB =9cm, tính MN 3. CMR: CE=CF=CH

0

Lihat jawaban (2)