Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

22 tháng 10 2020 15:04

câu hỏi

1:2=?


16

4


Mnhi M

24 tháng 10 2020 03:26

= 1/2 =))))

Nguyễn T

24 tháng 10 2020 08:18

sai

Nguyễn T

27 tháng 10 2020 13:32

bang 0,5

Đào N

02 tháng 11 2020 04:08

1/2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

79.28×41.5+21.72×41.5-41.5

0

Lihat jawaban (1)