Square root
VBT
Calculator
magnet

Cam L

01 tháng 12 2019 05:35

câu hỏi

1+2+3+4+5=? tìm trung bình cộng của 5 số


0

1


Tuyet L

01 tháng 12 2019 10:19

trung bình cộng là 5

Cam L

01 tháng 12 2019 15:18

là 3 1+2+3+4+5=15 15:5=3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tôi muốn giải toán 5 vở bài tập trang 6

11

Lihat jawaban (6)