Square root
VBT
Calculator
magnet

Đinh N

29 tháng 1 2023 15:17

câu hỏi

1-2-3+4+5-6-7+8+...+993-994-995+996+997


23

2

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

30 tháng 1 2023 12:24

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đinh N,&nbsp;<br>Bài giải chi tiết:<br>C=1−2−3+4+5−6−7+8+...+993−994−995+996+997</p><p>C=(1−2−3+4)+(5−6−7+8)+...+(993−994−995+996)+997</p><p>C=0+0+...+0+997</p><p>C=997<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Đinh N, 
Bài giải chi tiết:
C=1−2−3+4+5−6−7+8+...+993−994−995+996+997

C=(1−2−3+4)+(5−6−7+8)+...+(993−994−995+996)+997

C=0+0+...+0+997

C=997
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

Vũ B

30 tháng 1 2023 14:49

<p>Nhóm 4 số đầu với nhau ta đc kết quả bằng 0. Tiếp tục làm như thế cho đến hết cộng số cuối được kết quả là 997</p>

Nhóm 4 số đầu với nhau ta đc kết quả bằng 0. Tiếp tục làm như thế cho đến hết cộng số cuối được kết quả là 997

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm ước chung a) 18 và 30 ;

2

Được xác nhận