Square root
VBT
Calculator
magnet

Minh Đ

16 tháng 10 2022 02:38

câu hỏi

1×2×3×4×5×6×7×8×9=


4

2

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

16 tháng 10 2022 03:35

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em Minh Đ,</strong></p><p><strong>Đây là một bài tập môn Toán 6</strong></p><p><strong>Bài giải chi tiết:</strong></p><h1>1×2×3×4×5×6×7×8×9</h1><p>= 2.12.30.56.9</p><p>= 24.30.56.9</p><p>= 720.56.9</p><p>= 40320.9</p><p>= 362880</p><p><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</strong></p><p><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào em Minh Đ,

Đây là một bài tập môn Toán 6

Bài giải chi tiết:

1×2×3×4×5×6×7×8×9

= 2.12.30.56.9

= 24.30.56.9

= 720.56.9

= 40320.9

= 362880

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

Hà M

16 tháng 10 2022 05:11

<p>1x2x3x4x5x6x7x8x9=362880</p>

1x2x3x4x5x6x7x8x9=362880

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) x^(3)−2x^(2)+2x−13

0

Được xác nhận

👶-------🧒------🧍---------👫----------👩‍❤️‍💋‍👩-------🤰------🤱-----------👼

17

Lihat jawaban (2)