Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần Đ

13 tháng 11 2022 06:39

câu hỏi

1+2+3+4+5+6+7+8+9+...+10000=?

1+2+3+4+5+6+7+8+9+...+10000=?


10

2

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

15 tháng 11 2022 08:30

Được xác nhận

Xin chào em Trần Đ, Đáp án cho câu hỏi của em là: 50005000 Bài giải chi tiết: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+...+10000 = (10000 + 1).10000/2 = 50005000 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Trần Đ

17 tháng 4 2023 13:24

dạ em cảm ơn cô

Giang V

17 tháng 11 2022 14:33

<p>tổng của dãy số là :<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;(1+10000).10000:2=50005000<br>&nbsp;</p>

tổng của dãy số là :
     (1+10000).10000:2=50005000
 

Trần Đ

20 tháng 5 2023 11:49

thx.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức : (x+2)/(4x+24)⋅(x^(2)−36)/(x^(2)+x−2).

7

Được xác nhận