Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê M

04 tháng 12 2022 09:43

câu hỏi

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=?

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=?


31

3

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

04 tháng 12 2022 11:30

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em Lê M,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: 55<br><br>Bài giải chi tiết:<br>1+2+3+4+5+6+7+8+9+10</p><p>= (1+9) + (2+8) + (3+7) + (4 + 6) + 10 + 5</p><p>= &nbsp;5*10 + 5</p><p>= 55<br>Kết luận: đáp án chính xác là 55<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Lê M, 
Đáp án cho câu hỏi của em là: 55

Bài giải chi tiết:
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10

= (1+9) + (2+8) + (3+7) + (4 + 6) + 10 + 5

=  5*10 + 5

= 55
Kết luận: đáp án chính xác là 55
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

Hương B

04 tháng 12 2022 10:48

<p>55</p>

55

Tạ D

04 tháng 12 2022 12:35

<p>bằng 55 chứ mấy</p>

bằng 55 chứ mấy

Ngọc N

04 tháng 12 2022 13:12

bằng 55

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

7/3-(2,8-6/13)

6

Được xác nhận