Square root
VBT
Calculator
magnet

Dung L

07 tháng 2 2020 09:35

câu hỏi

1+(-2)+3+(-4)+...+19+(-20)


0

1


Minae M

09 tháng 2 2020 09:06

dãy trên có số số hạng là: (20-1)÷1+1=20(SSH) =1-2+3-4+...+19-20 =(1-2)+(3-4)+...+(19-20) =-1+(-1)+...+(-1) =-1×20 =-20

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giải thích vêc góc

5

Lihat jawaban (1)