Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngoc A

02 tháng 10 2022 03:19

câu hỏi

1+2+3+....+2001+2002


6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 04:01

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em Ngoc A,&nbsp;</strong></p><p><strong>Đây là bài tập thuộc Toán 6, chương Số nguyên</strong></p><p><strong>Bài giải chi tiết :</strong></p><p><strong>A=1+2+3+....+2001+2002</strong></p><p>Tổng của A là:&nbsp;</p><p>[(2002+1).(2002-1+1)]/2=2005003</p><p><strong>Hãy đăt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</strong></p><p><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào em Ngoc A, 

Đây là bài tập thuộc Toán 6, chương Số nguyên

Bài giải chi tiết :

A=1+2+3+....+2001+2002

Tổng của A là: 

[(2002+1).(2002-1+1)]/2=2005003

Hãy đăt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hàm số là gì

0

Lihat jawaban (1)