Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần Đ

28 tháng 10 2022 11:21

câu hỏi

1+2+3+...+200=?


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

29 tháng 10 2022 17:10

Được xác nhận

<p>Xin chào em Trần Đ<strong>,</strong> &nbsp;</p><p>Đây là một bài tập thuộc Toán 6</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Tổng: (200+1).200 : 2 = 20100</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Trần Đ,  

Đây là một bài tập thuộc Toán 6

Bài giải chi tiết:

Tổng: (200+1).200 : 2 = 20100

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bạn cần nâng cao

13

Được xác nhận