Square root
VBT
Calculator
magnet

Minh T

22 tháng 4 2022 05:35

câu hỏi

1/2-15/17+1/2-2/17-2020/2021


2

1


Phan T

22 tháng 4 2022 06:56

=(1/2+1/2)-(15/17+2/17)-2020/2021= 1-1-2020/2021=0-2020/2021=(-2020/2021)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bạn cần nâng cao

12

Được xác nhận