Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê H

25 tháng 6 2023 02:46

câu hỏi

1,2+(-0,8)+0,25+5,75-2023

1,2+(-0,8)+0,25+5,75-2023


7

1


Tú T

26 tháng 6 2023 09:57

<p>1,2 + (-0,8) + 0,25 + 5,75 - 2023</p><p>= 0,4 + 6 - 2023</p><p>= 6,4 - 2023</p><p>= -2016,6</p>

1,2 + (-0,8) + 0,25 + 5,75 - 2023

= 0,4 + 6 - 2023

= 6,4 - 2023

= -2016,6

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm điều kiện của phương trình sau x+1+2/x+3=x+5/x+3

0

Lihat jawaban (1)

Lớp 5A có 35 học sinh. Số học sinh nam bằng 3/4 số học sinh nữ.Hỏi số học sinh nữ hơn số học sinh nam là bao nhiêu?

5

Được xác nhận