Square root
VBT
Calculator
magnet

GK G

11 tháng 4 2021 01:30

câu hỏi

1/12+1/20+1/30+...+1/9702=??? 😈😈😈😈😈😈


13

4


GK G

11 tháng 4 2021 01:33

đố biết 😈😈😈

GK G

11 tháng 4 2021 01:35

cách giải 1/b.c=1/b-1/c

Lại Q

11 tháng 4 2021 11:46

=1/3.4+1/4.5+1/5.6+...+1/98.99 =1/3-1/4+1/4-1/5+1/5-1/6+...+1/98-1/99 =1/3-1/99 =33/99-1/99 =32/99

Lại Q

11 tháng 4 2021 14:05

ez

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

rút gọn phân số 9 . 11 + 32 . 9 ________________ 25. 15 + 12 . 23 giúp mình với

10

Lihat jawaban (1)