Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần A

14 tháng 9 2022 05:14

câu hỏi

1+1= bao nhiêu


16

2

Được xác nhận

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

14 tháng 9 2022 05:40

Được xác nhận

<p>Xin chào Trần A.</p><p>Đây là câu hỏi thuộc toán 1.</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>1+1=2</p><p>Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào Trần A.

Đây là câu hỏi thuộc toán 1.

Lời giải chi tiết:

1+1=2

Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

NGUYEN K

14 tháng 9 2022 15:19

1+1=2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho hai nưa khoang A=(−1;0] và B=[0;1). Xác đính C(R)A

2

Được xác nhận