Square root
VBT
Calculator
magnet

Dương L

18 tháng 6 2023 14:20

câu hỏi

1+1=bao nhiêu vậy mọi người

1+1=bao nhiêu vậy mọi người

 


6

2


Hoàng K

18 tháng 6 2023 15:01

<p>1+1=2</p><p>hok tốt =)</p>

1+1=2

hok tốt =)

Linh T

23 tháng 6 2023 13:17

<p>=2 nhaa</p>

=2 nhaa

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Có những chất khí sau:CO2,H2,O2,SO2,N2. Hãy cho bt chất nào có tính chất sau: a)Nặng hơn không khí. b)Nhẹ hơn không khí. c)Cháy được trong không khí. d)Tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit. e)Làm đục nước vôi trong. g)Đổi màu giấy quỳ tím ẩm thành đỏ.

18

Lihat jawaban (1)

Câu 17: Tổng số hạt cơ bản của phân tử MClO3 là 182, trong đó tổng số hạt mang điện hơn số hạt không mang điện là 58. M là

3

Được xác nhận