Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn Q

16 tháng 10 2019 06:18

câu hỏi

1+1=


4

2


Phạm G

16 tháng 10 2019 23:59

2 😀😀😀

Liêm Đ

09 tháng 8 2021 11:27

3 🙃

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Em cần tìm điểm tiếp tuyến ạ

17

Lihat jawaban (2)

Tìm tất cả các số thực m để hàm số y=x^3-(m+1)x^2+3mx+1 có điểm cực đại, điểm cực tiểu. Xác định m để điểm I(0,1) là trung điểm của đoạn thẳng nối 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số.

7

Được xác nhận