Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn D

01 tháng 10 2021 13:51

câu hỏi

1+1=?


21

1


Phan T

02 tháng 10 2021 11:58

1+1 = 2 nha cậu ơi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trên mặt phẳng toạ độ Oxy,cho tam giác ABC, với A(-1,2),B(-2,3),C(-5,0).Tìm toạ độ chân đường phân giác xuất phát từ đỉnh B của tam giác ABC.

12

Lihat jawaban (1)