Square root
VBT
Calculator
magnet

Dũng N

03 tháng 5 2023 13:42

câu hỏi

1 + 1=3 đúng hay sai ạ

1 + 1=3 đúng hay sai ạ


9

2


Lương T

03 tháng 5 2023 14:48

<p>sai</p>

sai

Phan V

04 tháng 5 2023 13:45

sai rồi bằng 2

Nguyễn C

08 tháng 5 2023 10:10

<p>Sai&nbsp;</p>

Sai 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

24 + 34

10

Lihat jawaban (2)