Square root
VBT
Calculator
magnet

Thuần T

28 tháng 9 2020 13:38

câu hỏi

1+1/2+1/2 mũ 3+1/2 mũ 5+1/2 mũ 7+...+1/2 mũ 101


19

2


Thuần T

28 tháng 9 2020 13:46

các bạn ơi giúp mình với huhuhu😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 mình đang cần gấp

T. Hữu

01 tháng 10 2020 07:50

A = 1 + 1/2 + 1/2^3 + 1/2^5 + ... + 1/2^101 A.2^2 = 4 + 2 + 1/2 + 1/2^3 + ... + /2^99 4A - A = 4 + 2 - 1 - 1/2^101 3A = 5 - 1/2^101 A = (5 - 1/2^101) : 3 ... nếu như em đang ghi đúng đề nha ^^

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

kiến guru là loài kiến gì vậy ạ ???

26

Lihat jawaban (6)