Square root
VBT
Calculator
magnet

Phong P

23 tháng 1 2022 11:10

câu hỏi

1+1+1+1+1+1+1+1++1+1+1+1+1+1+1+1+1+1++2+2+2+2+2+2+2+3+3+3×0=


82

14


Nguyệt T

23 tháng 1 2022 12:15

bằng 0

Nam K

24 tháng 1 2022 08:34

bằng 0

Nguyễn Á

26 tháng 1 2022 04:25

38

Ngọc N

27 tháng 1 2022 14:32

bằng 0

Châu C

28 tháng 1 2022 07:42

0 nhé bn

Sương S

28 tháng 1 2022 11:21

bằng 0 nha bn

Tuyetuyen T

28 tháng 1 2022 15:21

bằng k

Trịnh T

28 tháng 1 2022 15:28

bằng o nha

Hoàng L

29 tháng 1 2022 12:40

38 dễ

Lục C

29 tháng 1 2022 13:30

sao tui tính ra38 nhờk ,sao lại bằng không vậy

MèoBôngTuyết M

30 tháng 1 2022 01:34

bằng 0 nhé 😋

Thanh N

30 tháng 1 2022 02:35

0 chứ mấy

Nguyễn D

30 tháng 1 2022 04:43

đề sai

Bùi H

30 tháng 1 2022 08:00

=9 nha

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm ước chung a) 18 và 30 ;

2

Được xác nhận