Square root
VBT
Calculator
magnet

Tạ H

25 tháng 2 2023 12:57

câu hỏi

0,5x-2/3x=7/12

0,5x-2/3x=7/12

 


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

26 tháng 2 2023 16:13

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em <strong>Tạ H</strong>,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: &nbsp;7/2<br>Đây là một bài tập thuộc dạng toán tìm x lớp &nbsp;6<br>Bài giải chi tiết:<br>0,5x-2/3x=7/12</p><p>&lt;=&gt; 1/6x = 7/12</p><p>&lt;=&gt; x = 7/12 : 1/6 = 7/12*6 = 7/2<br>Kết luận: đáp án chính xác là &nbsp;7/2<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Tạ H
Đáp án cho câu hỏi của em là:  7/2
Đây là một bài tập thuộc dạng toán tìm x lớp  6
Bài giải chi tiết:
0,5x-2/3x=7/12

<=> 1/6x = 7/12

<=> x = 7/12 : 1/6 = 7/12*6 = 7/2
Kết luận: đáp án chính xác là  7/2
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

345.344344-344.345

1

Được xác nhận