Square root
VBT
Calculator
magnet

Thu L

20 tháng 11 2022 13:06

câu hỏi

0,5 ×√400-1/3×√15^2 = ?

  1. 0,5 ×√400-1/3×√15^2 = ?

7

2

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

23 tháng 11 2022 07:33

Được xác nhận

Xin chào em Thu L, Đáp án cho câu hỏi của em là: 5 Đây là một bài tập thuộc chương căn bậc 2 Bài giải chi tiết: 0,5 ×√400-1/3×√15^2 = 0,5 ×√20^2-1/3×√15^2 = 0,5*20 -1/3*15 = 5 Kết luận: đáp án chính xác là 5 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Nguyễn Đ

27 tháng 11 2022 04:37

<p>5 nha bạn</p>

5 nha bạn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

keep one's .... crossed Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ

2

Được xác nhận