Square root
VBT
Calculator
magnet

Chu M

09 tháng 3 2023 12:41

câu hỏi

0,36×235+0,9×457×0,4+3×308×0,12

0,36×235+0,9×457×0,4+3×308×0,12

alt

3

1


Nguyễn T

12 tháng 3 2023 07:45

<p>360</p>

360

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

so sánh : 2 mũ 24 và 3 mũ 16

12

Lihat jawaban (2)