Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngọc N

25 tháng 10 2020 06:07

câu hỏi

0,100=1 phần 100 đúng hay sai


7

2


Ngọc T

29 tháng 10 2020 07:04

sai

Trịnh V

03 tháng 11 2020 10:47

sai

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

23 xăng-ti-mét vuông = ........ đề xi mét vuông

0

Lihat jawaban (1)