Square root
VBT
Calculator
magnet

Cudoden N

15 tháng 11 2019 00:38

câu hỏi

0,1 mol khí CO2 vào dung dịch chứa 0,15 mol NaOH dung dịch thu được với những chất nào sau đây


0

1


Trần T

20 tháng 11 2019 08:28

NaHCO3 và Na2CO3 + H2O

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đốt cháy hai hidrocacbon đồng đẳng liên tiếp thu được 6,43 gam nước và 9,8 gam co2 . công thức phân tử của hai hidrocacbon đó

1

Lihat jawaban (1)