Square root
VBT
Calculator
magnet

Angela O

21 tháng 7 2022 08:50

câu hỏi

0,09=.........%


6

2


Quang K

21 tháng 7 2022 11:51

?????????????????

Nghiêm T

21 tháng 7 2022 11:55

0,09=9% đúng ko

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1×2×3×4×5×6×7×8×9×...×100 hỏi có bao nhiêu chữ số 0

2

Lihat jawaban (1)