Square root
VBT
Calculator
magnet

Bùi Q

14 tháng 9 2021 08:30

câu hỏi

........you the truth , I didn,t understand a word what he was saying a. tell b. speak c. say d. talk


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

23 tháng 12 2022 12:17

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em <strong>Bùi Q</strong>,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: A<br>- tell somebody something: nói với ai đó điều gì</p><p>- tell you the truth: nói với bạn sự thật<br>Bài giải chi tiết:<br>A. tell<br>Kết luận: đáp án chính xác là A<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Bùi Q
Đáp án cho câu hỏi của em là: A
- tell somebody something: nói với ai đó điều gì

- tell you the truth: nói với bạn sự thật
Bài giải chi tiết:
A. tell
Kết luận: đáp án chính xác là A
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

câu hỏi láy đuôi bài 9 lớp 11 ai có phương pháp nào hiểu ngữ pháp hơn k

4

Lihat jawaban (1)