Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn P

04 tháng 10 2022 03:17

câu hỏi

đây ạ

alt

4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

04 tháng 10 2022 03:36

Được xác nhận

<p>Xin chào em Nguyễn P</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 11, bài Phương trình lượng giác</p><p>Lời giải chi tiết trong ảnh đính kèm</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Nguyễn P

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 11, bài Phương trình lượng giác

Lời giải chi tiết trong ảnh đính kèm

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

4,628+4,792

13

Được xác nhận