Square root
VBT
Calculator
magnet

Ẩn D

05 tháng 5 2023 11:33

câu hỏi

(y-0,95)×0,18=0,549 Giải giúp mình ạ, đây là đề lớp 5

(y-0,95)×0,18=0,549

Giải giúp mình ạ, đây là đề lớp 5

 


6

1


Ff F

07 tháng 5 2023 14:33

<p>y=4</p>

y=4

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

10+10=

36

Lihat jawaban (18)