Square root
VBT
Calculator
magnet

Nghĩa P

15 tháng 8 2022 08:49

câu hỏi

Đề xuất câu hỏi mới


10

2


Trần N

15 tháng 8 2022 09:04

Cho số hữu tỉ x=(2a-1)/2. Với số hữu tỉ nào của a thì : a) x là số hữu tỉ dương b) x là số hữu tỉ âm c) x không là số hữu tỉ âm cũng không là số hữu tỉ dương d) x là số nguyên Bạn giải giúp mik bài này dcd k

Mkt I

15 tháng 8 2022 10:17

tự hỏi đi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải các bất phơng trình: b) (x−3)(4−x)>0

1

Được xác nhận