Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

11 tháng 11 2019 13:45

câu hỏi

đề xi mét vuông viết tắt là dm rồi số 2 ở trên,đúng không?


2

15


Bùi D

12 tháng 11 2019 11:28

đúng

Nguye...n

15 tháng 11 2019 02:55

đúng

Loan B

15 tháng 11 2019 14:07

đ

Hồ N

16 tháng 11 2019 14:45

đ

Nguyễn N

20 tháng 11 2019 05:35

bó tay...

Thảo A

25 tháng 11 2019 14:06

đúng

Nguyễn H

28 tháng 11 2019 14:46

đúng

Trang C

30 tháng 11 2019 10:54

đúng

Hương B

15 tháng 2 2020 02:13

đ

Võ H

26 tháng 2 2020 08:46

Đúng

Võ H

26 tháng 2 2020 08:48

Vậy xăng ti mét vuông là có số mũ hai ở trên đúng không

Nhung T

11 tháng 3 2020 12:58

rất đúng 😀😀😀

Võ H

21 tháng 3 2020 01:22

Đúng

Hồ T

09 tháng 8 2020 10:27

Đúng rồi

Thảo T

30 tháng 11 2020 08:08

đúng

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một miếng bìa hình chữ nhật có tổng chiều dài và chiều rộng là 32cm. Chiều rộng kém chiều dài 8cm.Tính diện tích miếng bìa đó. giúp mình vs ạ,mình đang cần gấp

0

Lihat jawaban (1)