Square root
VBT
Calculator
magnet

Thái N

30 tháng 6 2021 09:55

câu hỏi

-x²-x² thì bằng x⁴ hay 2x² vậy các bạn. giúp mik với, mik đang cần để làm những bài tương tự khác


19

3


Huy H

30 tháng 6 2021 15:41

-2x^2

Lê T

06 tháng 7 2021 07:59

2 x^2

Nhu T

06 tháng 7 2021 12:44

nếu là cộng trừ thì là 2x^2 còn nếu là nhân thì mới là x^4 nha bạn ♡

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho ∆ ABC, gọi D, E lần lượt là trung điểm của AB, AC a)CM: DE là đường trung bình của ∆ ABC b) Giả sử BC =10dm. Tính DE c) CM: tứ giác DECB là hình thang d) Giả sử ∆ABC cân tại A. CM: tứ giác DECB là hình thang cân

12

Lihat jawaban (3)