Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần T

04 tháng 7 2020 12:49

câu hỏi

¾:x=½ là bao nhiêu vậy?


7

1


T. Hữu

08 tháng 7 2020 03:24

Em có nhớ không? Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương. x = 3/4 : 1/2 x = 3/4 . 2 x = 3/2 Chúc em học vui!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

bạn lan và minh thường đến thư viện đọc sách .lan cứ 8 ngày lại đến thư viện một lần.minh cứ 6 ngày đến thư viện một lần.lần đần hai bạn cùng đến thư viện vào một ngày .hỏi ít nhất bao nhiêu ngày thì hai bạn cùng đến thư viện?

4

Lihat jawaban (1)

Tìm số tự nhiên N sao cho 4N + 1 chia hết cho 5n - 4 Giải giúp mình nha , thank you very much

31

Được xác nhận