Square root
VBT
Calculator
magnet

Tuyết T

22 tháng 10 2022 06:17

câu hỏi

(x-7)(2x+3)


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

22 tháng 10 2022 06:39

Được xác nhận

<p>Xin chào Tuyết T.</p><p>Đây là câu hỏi thuộc toán 8.</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>(x-7)(2x+3)&nbsp;<br>=2x<sup>2</sup>-14x+3x-21</p><p>=2x<sup>2</sup>-11x-21</p><p>Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào Tuyết T.

Đây là câu hỏi thuộc toán 8.

Lời giải chi tiết:

(x-7)(2x+3) 
=2x2-14x+3x-21

=2x2-11x-21

Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm bậc của đa thức sau. a) 5xv^(2)+3xv^(2)+xv^(2)

0

Được xác nhận