Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhi Y

27 tháng 10 2022 01:51

câu hỏi

(x-5)(-x^2-x+1)


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 03:24

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em Nhi Y,</strong></p><p><strong>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8</strong></p><p><strong>Bài giải chi tiết đính:</strong></p><h1>(x-5)(-x^2-x+1)</h1><p>=-x<sup>3</sup>-x<sup>2</sup>+x+5x<sup>2</sup>+5x-5</p><p>= -x<sup>3</sup>+4x<sup>2</sup>+6x-5</p><p><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</strong></p><p><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào em Nhi Y,

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8

Bài giải chi tiết đính:

(x-5)(-x^2-x+1)

=-x3-x2+x+5x2+5x-5

= -x3+4x2+6x-5

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Lớp 6A có 48 học sinh , trong tiết toán cô giáo muốn chia lớp thành các nhóm , yêu cầu là mỗi nhóm có ít nhất từ 8 đến 48 bạn

4

Được xác nhận