Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần T

09 tháng 12 2019 04:50

câu hỏi

(x-5)^2-(x+2)^2=7


0

1


Nguyễn T

09 tháng 12 2019 08:27

(x-5)^2-(x+2)^2=7 (x-5+x+2)(x-5-x+2)=7 (2x-3)-3=7 2x-3=10 2x=13 x=13/2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giảng cho e bài toán 8 tập 1

32

Lihat jawaban (1)