Square root
VBT
Calculator
magnet

Tit T

28 tháng 11 2022 14:10

câu hỏi

-x⁴+40x³-203x²+344x-180=0

-x⁴+40x³-203x²+344x-180=0


2

1


Triệu H

01 tháng 7 2023 11:13

<p>Ra số xấu</p>

Ra số xấu

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Đường tiềm cận ngang của hàm số y=(x−3)/(2x+1) là a) x=1/2 b) x=−1/2 c) y=−1/2 d) y=1/2

6

Được xác nhận