Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần T

28 tháng 12 2022 14:12

câu hỏi

(x-4)³=1/3

(x-4)³=1/3


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

28 tháng 12 2022 14:26

Được xác nhận

Chào em Trần T, Đáp án: (Căn 3)/3 +4 Bài giải chi tiết: (x-4)^3 = 1/3 <=> x-4 = (Căn 3)/3 <=> x = (Căn 3)/3 +4 Đáp án chi tiết: (Căn 3)/3 +4 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô nhé. Cảm ơn em và chúc em học tốt.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho A={x∈R∣x^(2)+x−12=0 và 2x^(2)−7x+3=0} ; B={x∈R∣3x^(2)−13x+12=0 hoặc x^(2)−3x=0} Xác định các tập họ̣p sau đây A∩B;A∖B;B∖A;A∪B

4

Được xác nhận