Square root
VBT
Calculator
magnet

Nam P

09 tháng 2 2021 12:42

câu hỏi

(x/3a+x)-(x/x-3a)=a2/9a2-x2


2

1


H. Phan

22 tháng 2 2021 10:08

Chào em, em viết rõ hơn yêu cầu đề, và dùng kí hiệu "^" để chỉ lũy thừa, cô thấy rõ đề mới giúp em được nha.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

thực hiện phép chia x^3+x^2-x+2:x-1

0

Lihat jawaban (1)