Square root
VBT
Calculator
magnet

Lý N

21 tháng 10 2020 12:29

câu hỏi

( x -35) - 120 = 0


15

4


Đồng T

05 tháng 11 2020 11:01

( x-35 ) - 120 = 0 = x - 35 = 0 + 120 = x - 35 = 120 = x = 120 + 35 = x = 155 Vậy x= 155 Chúc bạn học tốt!

Lý N

21 tháng 10 2020 12:30

ta được : x = 155

Lê N

21 tháng 10 2020 12:59

x-35=0+120 x-35=120 x=120+35 x=155

Tâm N

30 tháng 3 2021 13:02

(x-35)-120=0 x-35=0+120 x-35=120 x=120+35 x=155

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

có bao nhiêu trường hợp riêng khi quy đồng mẫu nhiều phân số

1

Lihat jawaban (2)